top of page

 

Industri & bygg

Inom bygg och industri är säkerhetskraven höga, och ofta noga specificerade och kravställda. En byggarbetsplats måste vara väl avspärrad och här används ofta byggstängsel med betongfötter som går snabbt att bygga upp och är lätt att demontera för användning någon annanstans. En mobil grind är också en bra lösning för att säkerställa kontroll över trafiken in och ut på området, och kan med fördel utrustas med ID06-läsare och styrning exempelvis via GSM.

 

Industrin har också höga krav på säkerhet, inte minst genom försäkringsbolagens krav. Ett områdesskydd med överklättringsskydd i form av taggtråd eller hajfena är vanliga val, och vill man ha ett områdesskydd som är kraftigare än det vanliga stängslet är svetsade stålnätspaneler och palissader bra val. De är kraftiga konstruktioner som inte går att klippa upp med vanlig bultsax och som verkar mycket avskräckande. Komplettera gärna med elstängsel och larm för extra säkerhet

En gedigen industrigrind är ett självklart val för många. Industrigrinden ska klara att öppnas många gånger, och den ska stå emot yttre åverkan. Med automatik blir grinden ett viktigt verktyg i att kontrollera inkommande och utgående trafik. Genom kodlås, tidur, GSM-styrning eller fjärrkontroll kan grinden styras så att rätt personer får tillträde i rätt tid.

bottom of page