top of page

 

Offentlig sektor

För den offentliga sektorn kan vi hjälpa till med områdesskydd för skolor, förskolor, parker och parkeringar. Här handlar det i hög grad om att skydda de som rör sig i området: barnen på förskolan eller i lekparken, den som parkerat sin bil eller som passerar eller uppehåller sig i parker.

Säkerhet och behovsanalys är alltid viktigt. När man monterar områdesskydd i offentlig miljö måste man tänka på vilka det är som kommer att röra sig i miljön och anpassa valet av områdesskydd därefter. Förskolor och skolor är två av de allra viktigaste områdena när det handlar om staket och grindar. Här finns ju hela vår framtid – förskolebarn och elever! Staket måste utformas så att klättring försvåras och så att det inte heller går att ta sig under. Dessutom är det viktigt att inga vassa delar finns som kan orsaka skada.  

För skolor och förskolor blir också helhetslösningen viktig, för inget staket räcker till om grinden inte är anpassad efter verksamheten. Därför finns det en stor uppsättning av olika barnsäkra lås att välja bland, som gör det svårt för barn att öppna samtidigt som de tillåter att vuxna relativt enkelt kan passera genom grinden.

På parkeringar måste staket och räcken anpassa efter både trafik och människor. Det är viktigt med god sikt och att tydligt visa var man kan och får parkera, och dessutom har räckena också en funktion att skydda husfasader, lyktstolpar och elskåp från påkörning.

bottom of page