top of page

Högt bullerskydd vid motorvägen

De flesta bullerskydd som byggs har en höjd på omkring två meter, och ofta bygger man inte högre än fyra meter på grund av de påfrestningar som planket måste tåla vad gäller väder och vind. Ibland är dock behoven större än så, och det händer att vi bygger riktigt höga bullerskydd.

5 meter högt bullerskydd

Just nu håller vi på med ett stort projekt invid en motorväg i söderort. Det är ett bullerskydd med helt rak överkant, vilket innebär att det på ett ställe, där marken går ner i en sänka mellan en bro och en kulle, blir hela fem meter högt. Det ställer höga krav på såväl planering som montage.

Att skapa intressanta bullerskydd

Vi brukar rekommendera att variera bullerskyddets design när de ska byggas utefter en väg, eftersom ett bullerskydd med samma höjd och färg efter en lång sträcka lätt skapar en sorts tunnelseende hos bilister. Det kan räcka med att bryta av höjden på några ställen, eller att skapa andra element som gör planket mer intressant. Ett högt bullerskydd som detta skulle kunna vara tråkigt med en helt rak överkant, men eftersom miljön i övrigt runt omkring förändras (med bron och kullens höjdskillnader) fungerar det snarare som något som knyter ihop miljön. Över bron förbereds det dessutom just nu för plexiglaspartier, som behåller utsikten för trafikanterna samtidigt som det dämpar bullret för de boende i närområdet.

Flera modeller av bullerskydd

De flesta behöver som sagt inte ett såhär högt bullerskydd, och ofta räcker våra standardmodeller långt. Vi har flera modeller som vi byggt flera gånger och snabbt kan offerera våra kunder, både reflekterande och absorberande bullerskydd. Du hittar bullerskydden i Stängselbutiken och begär enkelt en offert efter dina förutsättningar. Vi bygger dem i flera höjder, och målar när det önskas. Bullerskydd har alla möjligheter att bli positiva inslag i miljön, inte bara på grund av de goda effekter de har på buller utan också för vad de kan tillföra med en snygg design.Comments


bottom of page