top of page

Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Götenehus

Skandinaviska Områdesskydd platsbygger ett 300 meter långt bullerskydd med glaspartier åt Götenehus, invid deras nybyggda bostadsområde i Ormbacka i Järfälla. – Det blir ett gediget plank i djurgårdsgrön färg som kommer att smälta fint in i omgivningen, säger Robert Jansson som är projektledare på Skandinaviska Områdesskydd.

Götenehus uppförde under hösten 24 nya kedjehus i Järfälla, och nu återstår arbetet med den yttre miljön. Skandinaviska Områdesskydd har lång vana av platsbyggda bullerskydd och ser fram emot projektet. – Götenehus är en av Sveriges ledande hustillverkare och det är tydligt att de tar ett stort ansvar inte bara för de hus som byggs utan också för den omedelbara närmiljön. Vi har haft ett bra samarbete ända från början, säger Robert Jansson.

Ökad efterfrågan på bullerskydd

Boverkets riktlinjer för nya bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik säger att yttre åtgärder bör utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. I takt med allt tätare bebyggelse ökar efterfrågan på bullerskydd, och frågor om människors hälsa är central i de bedömningar som görs vid planering och byggande av bostäder. – Buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en bra livskvalitet. Med bullerskydd kan vi idag på ett ganska enkelt och snabbt sätt göra stora förändringar i ljudbilden, säger Robert Jansson.

Byggstart vecka 12

Det nya bullerskyddet byggs i trappade sektioner på som lägst 2,50 meter. Planket kommer att gå omlott längs en cykelbana invid vägen. Järfälla kommun har godkänt bygglovet och bygget av bullerskyddet startar vecka 12 och planeras pågå under åtta veckor.Comments


bottom of page