top of page

Skandinaviska Områdesskydd stödjer Nattvandrarna

– Trygghet är vår kärnfråga och den delar vi med Nattvandrarna, säger Jimmy Ekman, VD på Skandinaviska Områdesskydd. Sedan början av året är företaget stolt sponsor för Nattvandrarna.

Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa en ökad social trygghet som kan minska risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Nattvandrarna är en ideell och demokratiskt uppbyggd folkrörelse och intresseorganisation för lokala nattvandrarföreningar runt om i landet. Nattvandrarna samarbetar med många aktörer i samhället, och grupperna utbildas bland annat av polisen i lag och rätt, beroendecentrum föreläser om droger och Röda Korset lär ut första hjälpen HLR (hjärt-och lungräddning.)

– Nattvandrarna syntes ofta och var en trygghetssymbol under min egen uppväxt och jag tycker att det är jätteviktigt att stötta verksamhet som sätter nästa vuxna generation i fokus, säger Jimmy Ekman.

Skapa trygghet

Det var kravallerna i Kungsträdgården 1989 som ledde till att nattvandringen kom igång med Non Fighting Generation, och behovet är fortsatt stort. Idag är trygghet – eller bristen på densamma – ett vanligt ämne som ofta diskuteras i media. Nationella Trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet visar att andelen personer som känner sig otrygga har ökat något för 2016 jämfört med tidigare år, och Jimmy Ekman ser paralleller i det egna arbetet.

– Trygghet är ett återkommande ord hos våra kunder. Ofta handlar inköp av stängsel eller staket om att skydda barn och husdjur från trafik och från att försvinna iväg från tomten, men jag tror att det också bottnar i en känsla av att världen där ute är fylld av risker. Jag ser det som att Nattvandrarna har lite samma funktion fast för äldre barn – att de ser till att skapa trygghet för våra ungdomar på de platser som de rör sig, genom att finnas där och hålla dem på rätt sida i livet.

Skandinaviska Områdesskydd sponsrar Nattvandrarnas Region Stockholm genom årliga bidrag, som används för bland annat kläder, utbildning och försäkring för aktiva nattvandrargrupper. Läs mer om Nattvandrarna här.Comments


bottom of page