top of page

Stängsel för idrottsplatser

Vid idrottsplatser och bollplaner är det viktigt med stängsel. Dels ska stängslet hålla bollarna på planen – men ännu viktigare är förstås att skydda förbipasserande trafik från långskott.

Stängsel eller stålnätspaneler?

Två olika typer av områdesskydd är vanligast runt bollplaner: extra högt stängsel eller stålnätspaneler. Stängsel har fördelen att det är elastiskt och relativt enkelt att bygga på höjden, vilket inte är ovanligt. Beroende på behoven monterar vi bollplanstängsel på upp mot sex meters höjd. Stålnätspaneler kan vara att föredra om slitaget på ett stängsel annars skulle vara väldigt högt, till exempel på skolgårdar där barn klänger och klättrar.

Bollplanstängsel

Bollplanstängsel är egentligen samma sak som vanligt flätverksstängsel som används för både villa och industri, med skillnaden att det förstås är högre än annat stängsel. Det finns i fyra olika standardfärger vad gäller nät och stolpar, och monteras på ungefär samma sätt. Nätet måste dock skarvas beroende på höjden på stängslet, eftersom inga nät säljs i högre höjd än två meter.

Bollfångarnät

Ibland kan bollfångarnät vara ett bra komplement till stängsel runt bollplaner. Det är ett mjukt nät, liknande det i fotbollsmål, och dämpar farten och fångar upp flygande bollar på ett bra sätt. Ofta fästs bollfångarnätet överst på stängsellinjen.

Köp stängsel på nätet

Vi monterar stängsel runt idrottsplatser i hela Sverige, men säljer även allt material som behövs i vår webbutik Stängselbutiken.


Comentários


bottom of page