top of page

Viltstängsel håller djuren på rätt sida

Under hösten ökar risken för att köra på älg, rådjur och vildsvin, och i synnerhet är risken hög i gryning och skymning.  För att minimera riskerna kantas våra landsvägar mil efter mil av viltstängsel.

Viltstängsel skyddar

Generellt kan man säga att viltstängsel ger ett bra skydd mot kollisioner men många andra faktorer spelar förstås också in: vägens egenskaper, trafikflödet och djurstammens storlek på platsen, till exempel. Det bedrivs en del forskning i frågor kring hur man skapar bäst trafiksäkerhet, men än så länge finns inga rekommenderade alternativ till viltstängsel.

Vildsvin och viltstängsel

Omkring 80% av viltolyckorna är rådjurskollisioner, och för rådjur fungerar viltnäten bra. Viltstängslet har dock svårare att hindra bökande vildsvin från att komma ut på vägen, och olyckorna med vildsvin har också ökat de senare åren.

Vridknutsnät för villatomten

Viltstängsel kallas också för vridknutsnät, på grund av hur maskorna är knutna. Nätet är varmgalvaniserat och tål väder och vind i många år, och det finns med flera olika storlekar på maskorna. Mindre maskor används ofta runt villaträdgården, för att hålla inne hundar eller stänga ute hungriga rådjur.

Lätt att montera själv

Viltstängsel monterar du enkelt själv. Impregnerade träpålar slås ner i marken och nätet monteras sedan direkt på pålarna. Du hittar allt material du behöver i vår webbutik.Comments


bottom of page