top of page

 

Automatik & styrning

Automatiska passagesystem har som uppgift att skapa smidiga och snabba passager samt reglera trafik och personflöden för att ge fullständig kontroll och spårbarhet över vem som rör sig på området. En automatisk grind eller bom fyller dock ingen funktion om den inte utrustas med rätt styrsystem. Styrsystem är väldigt flexibla och anpassas för att möta de behov och önskemål som finns.

bottom of page