top of page

 

Djur

Om du vill låta ditt husdjur vara ute på tomten finns det några olika alternativ att ta ställning till. Ibland passar det bra att hägna in hela tomten, medan det andra gånger är bättre med en separat rastgård.

Yttre inhägnad

Ett första ställningstagande handlar förstås om vilken typ av områdesskydd som passar dig och ditt djur bäst. Har du ett litet djur behöver du ett mer finmaskigt nät än om du har ett större djur, och är ditt djur rymningsbenäget kanske du till och med behöver ett kraftigare nät än normalt. Flätverksstängsel och viltnät finns i flera olika höjder och är ofta lämpliga alternativ. Tänk på att undertätning ofta är nödvändigt, så att djuret inte kan ta sig under staketet där marken är ojämn.

Inre inhägnader

Ibland passar det bättre med en inhägnad rastgård. Vi har flera modeller av hundgårdar i olika storlekar som passar såväl stora som små djur. Alla hundgårdar kommer kompletta med dörrar. Du kan också bygga en egen hundgård av sektioner av svetsat nät.

bottom of page