top of page

 

Förskolor & skolor

I förskolor och skolor vistas varje dag det viktigaste vi har, och här finns många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till.

Yttre inhägnad

Ett områdesskydd runt förskolor och skolor måste vara högfunktionellt: det ska se trevligt ut, hindra barn från att ta sig ut och stoppa obehöriga från att komma in på området. Dessutom måste inhägnaden vara extra hållbar och kunna stå emot stora påfrestningar från klättrande barn. Stolpar och stag monteras därför på nätets utsida, och vi rekommenderar en överliggare för att öka tåligheten. Grindar är förstås extra viktiga: välj ett lås som är barnsäkert. Ett stängsel kring en förskola eller skola måste alltid vara transparent, dvs lätt att se igenom, så att obehöriga kan ses snabbt.

 

Förskolegård/skolgård

På skolgårdar och förskolegårdar behövs det ofta kompletterande stängsel: runt gungor för att förhindra olyckor, eller för att avgränsa gården för olika barngrupper, till exempel. Runt lekplatser bör inte stängslet vara för högt för att undvika en bur-känsla. Kanske behövs också  en cykel- eller barnvagnsparkering, med eller utan inhägnad.

Produkter för förskolor och skolor

Det vanligaste områdesskyddet för förskolor och skolor är det så kallade barnstugestängslet. Det är hållbart, underhållsfritt och säkert. En anpassad grind och ett välfungerande grindlås är också viktiga aspekter.

bottom of page