top of page

 

Idrottsplats

Idrottsanläggningar besöks av många människor och vid större evenemang är människoflödet väldigt stort. Säkerhetskraven är massiva, samtidigt som det är en miljö som värdesätter estetiskt tilltalande lösningar.

Yttre inhägnad

Hela idrottsplatsen kräver till att börja med en yttre inhägnad av hög kvalitet, med grindar som tillåter kontroll av all inpassering. Ett stängsel har avskräckande effekt och visar tydligt att vem som helst inte får vistas på området. Skjutgrindar, slaggrindar och bommar är också viktiga för att behöriga personer och transporter ska kunna få tillträde. Rotationsgrindar med passersystem är vanliga för att kontrollera persontrafiken, men det är också viktigt att snabbt kunna skapa en större passage för att kunna släppa ut besökare efter ett evenemang.

Tänk på att det ofta är viktigt att kunna separera större grupper av människor för att bibehålla säkerheten: supportrar för olika lag bör inte mötas överhuvudtaget, varken på idrottsplatsen eller på parkeringen. Evenemang kräver dessutom ofta tillfälligt stängsel, till exempel kravallstaket, för att skydda besökarna.

Inre inhägnad

För själva idrottsplanen gäller att både skydda offentliga personer från allmänheten och samtidigt skydda publiken från bollar eller puckar. En skiljevägg är nödvändig, liksom någon form av tillträdeskontroll.

bottom of page