Byggarbetsplats

På en byggarbetsplats rör sig många människor, och trafiken är tung. Här måste säkerheten komma först, både för de som arbetar och för privatpersoner som rör sig runt byggarbetsplatsen.

Yttre inhägnad

En säker byggarbetsplats handlar mycket om att välja ett seriöst områdesskydd: en inhägnad, robusta och säkra körgrindar och tillträdeskontroll som kontrollerar persontrafiken. Beroende på arbetsplatsens utformning och läge har vi flera stängselsystem att välja på: avspärrningsnät, byggramar och industristängsel till exempel. Vi kan också hjälpa till att ta fram ett entrésystem som ökar säkerheten: automatiska bommar och grindar, rotationsgrindar med passersystem och staketlarm.

Ökad säkerhet

Ytterligare ökad säkerhet för att förebygga skadegörelse och inbrott kan fås genom extra belysning och kameraövervakning som integreras med inbrottslarm. Att öka säkerheten på byggarbetsplatsen kan spara en hel del pengar, samtidigt som det sätter mångas hälsa i fokus.

Telefonväxel

08-500 11 530

E-post

Skandinaviska områdesskydd

Kilowattvägen 12, 136 44 Handen

Följ oss

  • Facebook - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln

Företag

Serviceavtal

Produkter

© 2020 Skandinaviska områdesskydd