top of page

 

Vägar

Trafikerade vägar är alltid potentiella faror för såväl människor som djur, och områdesskydd är många gånger en absolut nödvändighet. Självklart är det också viktigt att se till bilisternas säkerhet på vägarna, med tydliga räcken som dirigerar trafiken och förhindrar kollisioner.

Motorvägar

På motorvägen är hastigheten hög och en kollision är förödande. Det är viktigt att hålla djur och människor på behörigt avstånd, och det görs ofta med hjälp av viltstängsel med tillhörande grindar eller bommar. Även på landsvägar är korsande djur en stor säkerhetsrisk och viltnät bör användas.

Privata vägar

En privat väg ska vara just privat. Här handlar det om att hindra obehöriga från att ta sig in, och bommar, grindar och pollare är vanliga och effektiva lösningar.

Broar

Gångbroar över större (och mindre) vägar är högriskområden på flera sätt. Dels måste fotgängare kunna ta sig fram säkert, utan fallrisk, men det är också viktigt att skydda bilisterna från fallande (nedkastade) föremål. Ett stängsel med stark fördröjningseffekt är att föredra, och med en bockad arm på toppen ökar säkerheten ytterligare då klättring förhindras.

bottom of page