top of page

 

Parker

I och omkring parker och offentliga trädgårdar rör sig många människor, såväl vuxna som barn. Här finns ofta både lekplatser, vatten och parkeringar för cyklar och bilar. Välfungerande områdesskydd är en förutsättning för att säkerheten ska kunna garanteras, och dessutom har det stor betydelse när det kommer till att skydda mot stöld och skadegörelse.

Yttre inhägnad

Ibland behövs någon form av inhägnad runt parken som helhet. Då är det viktigt att välja ett staket som passar in och helst också lyfter utseendet ytterligare. Om parken har en särskild entré är det också viktigt att staketet hindrar obehöriga från att komma in, och att det finns funktionella grindar som reglerar persontrafik såväl som transporter till och från området.

Inre inhägnader

I en park finns ofta lekplatser eller andra områden som behöver extra förstärkning när det gäller områdesskydd. Samtidigt ska det kännas luftigt och trivsamt, så många gånger är ett lägre stängsel med god genomsikt det bästa alternativet. Att stängslet dessutom måste vara hållbart och säkert så att ingen skadar sig på det är självklart.

Parkeringar för cykel eller bil kan också behöva en särskild inhägnad, och någon form av tillträdeskontroll. Pollare, bommar och grindar är vanliga alternativ för att stärka säkerheten.

bottom of page