top of page

 

Industri

Industrianläggningar, lager- och fabriksbyggnader har stora säkerhetsbehov, både när det gäller att skydda mot stöld och mot skadegörelse. Dessutom är stilen viktig: ett industristängsel ska oftast förhöja byggnadens utseende och passa in i den omkringliggande miljön.

Huvudentré

Anläggningens huvudentré bör vara besöksvänlig och estetiskt tilltalande, samtidigt som tillträdeskontrollen ofta är viktig för att med säkerhet veta vilka som rör sig i byggnaden. Palissader ger ett modernt och tidlöst intryck och kan anpassas i färg och mått efter de behov och önskemål som finns. Smide ger en exklusiv känsla som håller i många år. Slaggrindar, skjutgrindar och rotationsgrindar kan hjälpa till med registrering och ser till att rätt personer får tillträde.

Produktions- och lagerbyggnad

Lagerbyggnader och fabriker löper hög risk för intrång och skadegörelse och kräver ofta ett ordentligt stängsel som tydligt signalerar att området är förbjudet för obehöriga. Även här är grindar viktiga: körgrindar och rotationsgrindar med personkontroll hjälper till att hålla obehöriga utanför området.

Utomhuslager

Utomhuslager skyddas bäst med industristängsel kombinerat med automatiska grindar och bommar för att göra lastning och lossning smidigt. Det är viktigt att hålla obehöriga borta från området och staketlarm och kameraövervakning kan vara bra alternativ.

Parkering

På många ställen behövs också områdesskydd runt personalparkeringen för att förhindra stöld och skadegörelse. Automatiska bommar, rotationsgrindar och smidig passage till företagets byggnad stärker säkerheten.

bottom of page