top of page

Elstängsel

Fördelar med elstängsel

● Hög skyddsnivå för utsatta områden

● Hindrar effektivt inkräktare

● Verkar avskräckande

● Mycket kostnadseffektivt

● Ger kraftiga men ofarliga stötar

● Passar för stängsel, paneler och palissader

Produktblad Stängsellarm

Produktblad Stängsellarm

Ett elstängsellarm ger en hög nivå av skydd och säkerhet för områden som är utsatta eller i extra behov av att skyddas och är utan tvekan den mest välfungerande och kostnadseffektiva formen av skalskydd som finns idag. Elstängsel är effektivt när det kommer till att avskräcka och förhindra inkräktare, och är från början speciellt framtagen för skydd kring kommersiella företag, flygplatser, industriområden, anläggningar för infrastruktur med mera.

Funktion

Staketlarm har en avskräckande funktion som i sig ofta räcker långt när det gäller att hålla oönskade personer på avstånd. Vid försök till manipulation av elstängslets trådar eller utrustning avges ett larm, beröring av elstängseltrådarna medför en mycket kraftig, men ofarlig elektrisk stöt.

Utförande

Ett staketlarm består av elstängselaggregat, isolatorer, galvaniserade t-profiler som montagehållare för isolatorerna, elektrifierade larmtrådar, komponenter för ändterminering och trådsträckning, jordspett, anslutningskablar för högspänning och diverse montagetillbehör. Staketlarm kan monteras på ett befintligt stängsel, och fungerar lika bra för modeller av flätverk som för paneler eller palissader. Systemet är enkelt att installera och diskret utformat samtidigt som det utan problem följer även oregelbundna staketlinjer. Elstängslet är uppbyggt av elslingor med varvade plus- och minustrådar på cirka 15 cm avstånd med en inbördes pulserande spänning.

Auktoriserade återförsäljare

Vi är en utbildad och auktoriserade återförsäljare för Nemtec© som är världsledande på staketlarm och elstängsel. Vi erbjuder ett komplett sortiment som anpassats för den svenska standarden för områdesskydd och levererar anläggningar upp till tjugo zoner som standardlösning. Vi tillämpar sluten kretsteknik vilket gör att våra elstängsellarm hittills visat sig vara omöjliga att manipulera.

Elstängsel i Stängselbutiken

I Stängselbutiken hittar du allt du behöver för att installera ett elstängsel. Här finns isolatorer, aggregat, tråd, elrep och kontrollutrustning. Använd knappen ovanför för att komma direkt till Stängselbutiken.

bottom of page