top of page

 

Djurpark

Djurparker besöks av många människor och vid vissa tidpunkter är människoflödet väldigt stort. Säkerhetskraven är massiva, samtidigt som det är en miljö som värdesätter estetiskt tilltalande lösningar.

Yttre inhägnad

Omkring djurparken krävs ett ordentligt stängsel, som hindrar obehöriga från att komma in och samtidigt har avskräckande effekt. Tillträdeskontrollen är viktig: rotationsgrindar reglerar persontrafiken effektivt medan skjutgrindar, slaggrindar och bommar kontrollerar fordonstrafiken.

Inre inhägnader

Djurens inhägnader kräver hög säkerhet. Besökare måste kunna lita på att djuren inte kan ta sig ut, samtidigt som stängslet ska stå emot angrepp och klättrande personer. Även grindarna har höga säkerhetskrav, så att rätt personer kan ta sig in i och ut ur inhägnaderna. Rotationsgrindar med anpassade passersystem är ofta ett bra alternativ.

bottom of page