top of page

Vägarbetsplats

Vägarbeten påverkar många personer och kräver god planering och kunskap om de behov som finns. Här måste arbetare skyddas mot påkörning samtidigt som trafikanter och boende i området måste varnas för och skyddas från den förändrade trafiksituationen.

Yttre inhägnad

Om trafiken inte kan ledas om helt för att skapa en trafikfri vägarbetsplats är en av de viktigaste faktorerna för en säker arbetsplats rejäla påkörningsskydd. Pollare, barriärer och tydliga varningsskyltar kan hjälpa till att skydda såväl förbipasserande som arbetare.

Inre inhägnad

Det är också viktigt att ytterligare skydda delar av arbetsområdet, eftersom det ofta förvaras material och dyra maskiner där. En lagringsinhägnad förhindrar stöld och skadegörelse, som annars kan leda till såväl ekonomiska förluster som avbrott och förseningar i arbetet. Mobila stängsel, som till exempel byggramar, är kostnadseffektiva och säkra lösningar som tillsammans med grindar skapar en säker inhägnad som lätt kan anpassas efter arbetets behov.

bottom of page