top of page

 

Staket och grindar för villa/bostad

Ett stängsel eller staket runt din bostad markerar vad som är din egendom, hjälper till att hålla obehöriga utanför och barn och djur innanför. Dessutom kan rätt områdesskydd lyfta utseendet på din bostad och förbättra det viktiga första intrycket.

Yttre inhägnad

Det är viktigt att fundera över vad syftet med ditt staket är. Är det endast att rama in tomten, eller har du högre säkerhetskrav? Ska det minska buller, hindra insyn eller bara hålla barn och djur kvar på tomten? Vi har områdesskydd för alla smaker och behov, från flätverksstängsel och bullerskydd till smidesstaket, luftiga spaljéer och klassiska trästaket.

Grindar

Villastaketet är aldrig starkare än sin svagaste punkt, och därför är det viktigt att välja grindar som är både funktionella och säkra. Ofta behövs både gånggrindar och körgrindar  i samma stängselsystem. Oavsett vilket staket som löper längs tomten är kombinationsmöjligheterna stora när det gäller grindar: en smidesgrind lyfter flätverksstängslet medan en trägrind ger en mer klassisk och ombonad känsla. Med automatik och rätt styrning kan du öka säkerheten och samtidigt göra det extra smidigt att använda grindarna.

bottom of page