Industrigrindar

Grinden är många gånger områdesskyddets svagaste länk, och det är viktigt att den är anpassad till de behov som finns. Vi har flera modeller av slaggrindar, skjutgrindar och rotationsgrindar som går att få med eller utan automatik.