top of page

 

Parkeringar

På parkering och i parkeringshus kan det finnas fordon för många miljoner kronor, och någon form av områdesskydd är nödvändigt. Kanske behövs också pollare eller skyddsräcken inne på parkeringen för att dirigera trafiken och förhindra kollisioner och skador på parkeringen.

Yttre inhägnad

De flesta parkeringar har någon typ av yttre inhägnad. Det kan vara industristängsel, stålnätspaneler, pollare eller lägre skyddsräcken som markerar området och hindrar passerande från att av misstag hamna på parkeringen. Det är viktigt att noga se över säkerhetsaspekterna, men också att välja ett områdesskydd som passar in i omgivningen.

Privata parkeringar har ofta problem med otillåten parkering, och då behövs ett mer avskräckande säkerhetsstängsel. Dessutom är det viktigt med säkra och effektiva infarter där trafikflödet kan kontrolleras. Automatiska grindar, bommar eller pollare är vanliga lösningar. Med rätt styrsystem kan tillträdet kontrolleras på bästa möjliga sätt.

Inre inhägnad

Parkeringsplatser och parkeringshus kan behöva extra säkerhet även på insidan. Dels handlar det om bilar som behöver dirigeras av skyddsräcken och pollare för att inte skada själva byggnaden, men också om att skapa en så säker miljö för de människor som rör sig på platsen. Vid utgångar och hissar måste entrén tydligt markeras och skyddas av tex pollare, och finns områden med fallrisk krävs naturligtvis skyddsräcken.

bottom of page