top of page

Automatiska bommar

Fördelar med automatiska bommar

● Effektivt för att kontrollera tillträde

● Lätta att installera

● Stort utbud av tillvalsutrustning

● Välj styrning efter behov

● Levereras med kontrollenheten ansluten till motorn vilket ger snabb installation

● Kan anslutas till befintligt passagesystem

Produktblad Rapid bom

Produktblad Rapid bom

Produktblad Luxe bom

Produktblad Luxe bom

Automatiska bommar är ett effektivt sätt att kontrollera tillträde till såväl industri som offentliga anläggningar och parker. Luxe är en rejäl, automatisk vägbom som är mycket enkel att installera. Det finns ett stort utbud av tillvalsutrustning och styrning som kan anpassas för att möta alla typer av behov. Rapid är en snabböppnande automatisk vägbom som är idealisk att använda på högt trafikerade infarter där köbildning lätt uppstår. Bommen har en lägsta öppningstid på 1,9 sekunder vilket förhindrar att passagen blir en flaskhals om det är mycket trafik.

Utförande

Våra automatiska bommar levereras kompletta, och redan vid leveransen är kontrollenheten ansluten till motorn vilket gör hela installationsarbetet väldigt enkelt. Det enda som återstår när bommen levereras är att förankra den på fundamentet, montera dit mottagarklykan och ansluta elen.

Driften kan garanteras till och med vid strömavbrott tack vara möjligheten att välja till batteridrift som tar över vid strömbortfall.

Alla typer av styrenheter går att koppla till bommarna, och du väljer själv om öppning ska ske via fjärrkontroll, tidur, kodläsare eller via annat passagesystem. Du kan enkelt komplettera med ett stort urval av tilläggsprodukter för att passa alla ändamål och behov. Om det finns ett befintligt passagesystem kan bommen lätt anslutas till detta

Montera automatiska bommar själv

I Stängselbutiken finns flera olika automatiska bommar för beställning och leverans direkt till montageplatsen. Använd knappen ovanför för att komma direkt till Stängselbutiken.

bottom of page