top of page

 

Referenser

Vi åtar oss idag de flesta typer av montagejobb inom områdesskydd, och våra kunder finns i hela Sverige och inom alla branscher – såväl inom industri som offentlig och privat sektor. Bland våra kunder finns Stockholms Stad, Luftfartsverket, Polisen, Skanska, Peab, Vivaldi, NCC, JVAB och Veidekke.

bottom of page