top of page

Reflekterande bullerskydd

Fördelar med reflekterande bullerskydd

● Dämpar effektivt buller genom att reflektera ljudet

● Placera rätt för optimal effekt

● Välj impregnerat, målat eller organowood

● Platsbyggs efter önskemål

● Flera färdiga modeller för snabb offert

● Enkelsidigt eller dubbelsidigt

I dagens samhälle är buller ett växande problem, men ett bra reflekterande bullerskydd kan effektivt skydda mot både insyn och oljud. Ett reflekterande bullerskydd kan sägas skapa en ljudskugga där ljuden dämpas markant. Samtidigt reflekteras ljuden från bullerskyddet till vägens motsatta sida.

Utförande

Ett bullerplank bör ha en tilltalande utformning så den inte bara upplevs som en avskärmning utan som ett positivt inslag i miljön. Det kan vara bra att variera höjden och materialvalen för att skapa ett mer dynamiskt bullerskydd. Våra reflekterande bullerplank byggs som en tät trävägg med lockläkt, antingen av NTR-A-behandlat virke eller obehandlat virke som målas med slamfärg. I vårt sortiment finns flera olika modeller av reflekterande bullerskydd, och vi specialbygger varje år ett flertal nya modeller på uppdrag av kommuner och privata företag. Bullerskydden kan varieras på många olika sätt vad gäller form och funktion men det kräver noggrann planering av såväl läge som höjd och materialval för att det ska vara effektivt.

Kvalitet

Vi lägger stor vikt på gjutning och kan garantera att våra stolpar inte ger vika för väder och vind. Direktgjutna och varmförzinkade stålstolpar på 90x90mm garanterar raka stolpar år efter år. Mineritskivan mot mark garanterar att inget trä blir fuktskadat. Vi anpassar alltid betongplintens storlek efter plankets höjd och läge, och plåttaket lovar lång livslängd och ger ett gediget intryck.

Montera reflekterande bullerskydd

Montaget skiljer sig förstås åt en del beroende på vilken modell som byggs, men oavsett modell är tätheten bland det absolut viktigaste för att planket ska ge effekt. Det är också viktigt att bullerskyddet byggs av rätt material: Trä är lätt, starkt och formbart, och med rätt skydd och underhåll behåller planket sin funktion i många år. En avtäckning som skyddar den övre regeln, samt god avrinning och luftning för undre reglar ger bra skydd mot svällning och sprickor om man inte väljer att inte använda impregnerat virke rakt igenom. Den största skaderisken hos ett reflekterande bullerskydd finns i den nedre delen av planket, och trä som har kontakt med marken måste vara beständigt eller tryckimpregnerat virke klass NTR/A. Alternativa material för bullerskyddets nedre del är betongelement eller rötbeständiga skivor, av t ex minerit.

Från ritning till montage

Vi hjälper till med allt ifrån planering till montage av små och stora bullerskydd. I Stängselbutiken finns flera modeller av bullerskydd, men vi specialbygger varje år ett flertal reflekterande bullerskydd och är gärna med i processen att ta fram nya. Kontakta oss med dina frågor eller begär en kostnadsfri offert direkt i Stängselbutiken.

bottom of page