top of page

 

Infrastruktur

Längs våra järnvägar och vägar löper kilometervis med områdesskydd, och varje staket har en viktig funktion: att hålla trafik, djur och människor åtskilda. Många gånger är belysningen runt omkring dålig eller obefintlig, och vi måste lita på att övergångsställen, järnvägsövergångar och viltstängsel skyddar oss.

 

Stängsel behöver vara tillräckligt höga för att klättring inte ska vara möjligt, och för att vilda djur inte ska kunna hoppa över. Samtidigt är det viktigt att också ta hänsyn till nödvändiga öppningar i stängsellinjen, så att de är strategiskt placerade för att inte locka någon att ta sig igenom på annat sätt. Vid järnvägar behövs ordentligt utmärkta ställen för passage, med räcken som går omlott för att minska risken att någon tar sig förbi utan att se sig för. Staket vid övergångsställen är också ofta en bra lösning då de tvingar passerande att stanna upp, men det är viktigt att tänka på att staketet inte får skymma sikten och gör att till exempel små barn inte syns innan de klivit ut i gatan.

Längs landsvägar och motorvägar löper ofta viltstängsel för att skydda både våra vilda djur och trafikanter. Framför allt i gryning och skymning rör sig många djur och risken för viltolyckor minskas när vi avgränsar skog och väg med höga stängsel. Det man behöver ta hänsyn till när det gäller perimeterskydd vid vägar är att skapa både stängda ingångar med grindar, och eventuella övergångar där djur kan passera utan stora risker.

bottom of page