top of page

 

Övriga nät & staket

Ibland behövs mobila staket eller enklare stängsel. Vi har kravallstaket för publikkontroll vid evenemang, och mobilt byggstängsel för att skydda exempelvis byggarbetsplatsen. Vi har också avspärrningsnät, vilket är ett enkelt och billigt sätt att markera ett område. Tillsammans med säkerhetsstaket ger det en tydlig avspärrning.

Snöstaket är ett ytterligare skydd för vägar, arbetsplatser, parkeringar och skidanläggningar, som effektivt minskar snödriften och förbättrar sikten och framkomligheten.

bottom of page