top of page

Ny norm för områdesskydd på väg

SSEF Sveriges stängselentreprenörer och SSF Stöldskyddsföreningen har inlett ett samarbete för att ta fram en ny norm för fysiskt områdesskydd. Kapitlet kommer att omfatta projektering baserat på risk- och behovsanalys, och SSEF Stängselföreningens Handbok för montage och uppförande av stängsel blir basen för den nya normen.

Skandinaviska Områdesskydds VD Jimmy Ekman sitter i styrelsen för SSEF Stängselföreningen och har varit delaktig i arbetet sedan starten.

– Idag kan även enkla områdesskydd som stängsel och grindar se ut på många olika sätt och det är inte alltid självklart vad kunden kan förvänta sig. Med den här nya normen vill vi se till att alla parter, både köpare och säljare, är överens om vad som gäller så att korrekt perimeterskydd blir projekterat och monterat, säger Jimmy Ekman.

Normen förvaltas av SSEF

Den nya normen för områdesskydd kommer att heta SSF 1087. SSEF Tekniska kommitté förvaltar SSEF Handbok och ederar en ny upplaga varje år av handboken med materialkrav, anvisningar, råd och toleranser för fysiskt områdesskydd. Handboken finns att beställa från SSEF.Commentaires


bottom of page