top of page

Smidesräcke för balkong, altan & veranda

Smidesstaket är en typ av områdesskydd som växer för varje år, och för oss är det ökade intresset väldigt förståeligt: smidesstaketen är inte bara vackra och gedigna utan också underhållsfria. Ett smidesstaket kommer helt enkelt att vara lika elegant även om 20 år, och detsamma gäller förstås smidesgrinden.

Nytt i sortimentet – smidesräcken för balkong och altan

På grund av den ökade efterfrågan på smide introducerar vi nu även smidesräcken för balkong, altan och veranda i vårt sortiment. 45 olika modeller gör det möjligt att välja precis efter tycke och smak, att matcha befintligt staket eller bara ge den aktuella byggnaden en ordentlig ansiktslyftning. Smidesräcket är, oavsett modell, enkelt att montera och passar alla balkonger, uteplatser, altaner och verandor.

Två olika typer av räcken

Vi delar in våra smidesräcken för balkong och veranda i två olika grupper: W1 och W2. Skillnaden mellan de båda kanske inte är så tydligt vid en första anblick, men uppmonterade har de delvis olika egenskaper som kan vara bra att känna till. Räcken i gruppen W1 är den mest klassiska sorten, där räckets yttersta ben är i ytterkant av sektionen, medan räcken i gruppen W2 har ben som sitter en bit in på sektionen. Vid hörn innebär det att marken direkt under hörnet blir fri med ett räcke av modell W2.

En annan skillnad mellan grupperna är att W2 levereras med överliggare, dvs en ledstång som monteras på smidesräckets överkant.

Monteras på alla underlag

Ett smidesräcke kan som sagt monteras på de flesta typer av underlag, och balkonger eller altaner med ojämn form är inga problem. Smidesräckena säljs per löpmeter och vinklar specialbeställs efter dina mått. Ett lutande underlag går också att lösa utan problem, och räckets ytterkanter fästs enkelt i alla typer av väggar.

Beställ med hemleverans

I vår E-butik har vi 45 olika modeller av smidesräcken för balkong, altan och veranda. Priset räknas per löpmeter och du kan antingen montera själv eller låta oss montera. All info du behöver finns i Stängselbutiken.Comments


bottom of page