top of page

Vägräcken som räddar liv


Vägräcken är sällan något vi som bilister lägger märke till, men det är en viktig del för hög trafiksäkerhet. De långsträckta vägräckena hindrar fordon från att köra av vägen, in i farliga objekt eller in i sådant som kan behöva skydd från att bli påkört.

Vägräcken används på många platser: vid broar, bergsväggar och som mittremsa på motorvägar till exempel. Det finns flera olika modeller av vägräcken men de vanligaste är stålräcken, vajerräcken och betongräcken. De senare är dock inte så vanliga i Sverige idag. Vägräckets huvudsyfte är att styra upp kolliderande fordon så att de kommer tillbaka till rätt riktning och inte lämnar körbanan. Till exempel gör man det genom en konstruktion där räckesbalken slits loss från stolparna vid en påkörning. Då absorberas en del av fordonets energi så att hastigheten sänks.

Vägräckets ändar

Ändarna på ett vägräcke är mycket viktiga eftersom de, felaktigt konstruerade, kan leda till svåra skador. Dels handlar det om att en avslutande stolpe eller spetsig räckesbalk kan skapa en kraftig kollision där stålet tränger in i passagerarutrymmet, och dels om att en nedåtgående räckesände kan fungera som en ramp och välta runt ett fordon med stora skador som följd. Ofta monterar man därför idag nedåtgående avslut som mjukt svänger utåt så att avslutet inte kan bli påkört. Det finns också speciella energiupptagande räckesändar som avleder fordonets rörelseenergi genom att böja eller slita sönder stålet.

Motorcyklister och vägräcken

När det gäller motorcyklister är vägräcken en svår fråga. Ett räcke kan ibland kan innebära en ökad skaderisk även om de skyddar från påkörande fordon. Alla typer av vägräcken med fristående stolpar innebär en risk att en kropp som kanar får svåra skador och att kroppsdelar slits av. Ett alternativ är att klä in stolpar så att vägräcket får en kontinuerlig profil, men allra bäst för motorcyklister är i vissa trafikmiljöer att se till att vägen har stora säkerhetszoner där inga hinder finns.

Vill du veta mer?

Vi monterar vägräcken i alla trafikmiljöer och levererar helhetslösningar som hårt testade och godkända för ändamålet. Kontakta oss om du vill veta mer.

Commentaires


bottom of page