top of page

Varvsföreningen byggde en zon med extra säkerhetMats Bjerker är ordförande i intresseföreningen Råcksta Sjöhage (IRS), en ideell varvsförening bestående av fyra olika båtklubbar. På föreningens varv vid Mälaren får 500 båtar plats, men trots vaktgång och stängsel har man haft stora problem med återkommande stölder av framför allt båtmotorer.


Många andra liknande föreningar vittnar om samma sak, och hösten 2018 beslutar styrelsen för IRS sig för att själva ta tag i problemet med hjälp av ökad säkerhet.


- Vi hade stora problem med inbrott och stöld av båtmotorer, och det innebar förstås en ständig oro för våra medlemmar. Då kände vi att det var dags att agera, säger Mats.

" Vi gjorde allt själva"

Efter samtal med polis, politiker och försäkringsbolag vidtog Mats och resten av styrelsen flera olika åtgärder. Man utökade vaktgången och såg över passagesystemen, och bestämde sig för att göra en zon med extra skydd inom området.

På varvet satte man snabbt igång med efterforskningar, och valet föll på palissader från Skandinaviska Områdesskydd. Efter lite hjälp från en säljare att sätta ihop rätt material tog en grupp från föreningen på sig uppgiften att montera.

-Vi gjorde allt själva och det var inga större problem. Vi har en del ojämnt underlag att montera på så där fick vi vara lite kreativa men det gick det med. Den yngsta som var med och monterade var 66 år och den äldsta över 80, berättar Mats.


Inga nya inbrott

Sedan palissaderna kom på plats har föreningen inte haft ett enda inbrott i den förstärkta zonen och medlemmarna är positiva. I dagsläget är zonen stängd till vardags och öppnar för medlemmarna under speciella tider.

-Det fungerar bra och påverkar inte medlemmarna på något sätt, men vi funderar på att också sätta upp en grind som medlemmarna kan lösa ut en nyckel till för att öppna. Det skulle göra oss ännu mer flexibla, säger Mats. 

Comments


bottom of page