top of page

 

Sport & fritid

Olika typer av områdesskydd finns runt omkring oss under både arbetsdagen och fritiden. En av de vanligare platserna är idrottsplatser och bollplaner, där stängsel och staket finns för att rama in och skydda både de som utövar sport och de som passerar utanför.

Vid en större idrottsplats finns ofta många olika typer av områdesskydd. I utkanten finns ofta parkeringar, där många bilar passerar och parkerar varje dag. Här är det viktigt att tydligt anvisa var bilar kan och får ställas, men också att skapa en miljö som är säker för de som lämnat sina bilar. Ofta är det barn som lämnas eller hämtas på träningar och då är förstås kraven på säkerhet extra stora, och en viktig aspekt är att det ska vara så god sikt som möjligt för att undvika olyckor. Pollare och sektionsräcken kan vara bra alternativ som på samma gång stoppar trafik och håller sikten fri.

Idrottsplanen i sig omgärdas många gånger av någon typ av stängsel eller staket. En vanlig lösning är höga stålnätspaneler som stoppar både höga och långa skott, eller ett högre stängsel med bollfångarnät på toppen. Ingången till planen är viktig: det ska gå lätt att ta sig in, men inte finnas risk att bollar (eller barn som jagar efter bollar) tar sig ut och hamnar i en farlig trafiksituation. Förbipasserande ska också kunna känna sig trygga i att det inte kommer att träffas av flygande bollar.

Vid större idrottsplatser behöver man också ägna eventuella publiksamlingar en del eftertanke. Kanske är det nödvändigt att kunna separera publik för olika lag helt, för att inte riskera konflikter? Dessutom behövs väl genomtänkta passagelösningar för att kunna kontrollera biljetter och köbildningar.

Nöjesparker och djurparker är andra områden som har liknande behov av säkra, men användarvänliga, perimeterskydd. Här är det viktigt att flöden av människor kan hanteras och kontrolleras på ett bra och smidigt sätt.

bottom of page