top of page

Alla kan montera! Del 1: vem får bygga stängsel?


Villastängsel är ett anpassningsbart områdesskydd som passar många, men som också väcker många frågor. Måste jag vara stark och händig för att bygga stängsel? Kan stängsel monteras på alla underlag? Behöver jag bygglov? Var får jag placera stängslet? I första delen av Alla kan montera går vi igenom några av de vanligaste frågorna när du börjar planera för stängsel.

Villastängsel är det absolut vanligaste områdesskyddet som vi säljer, och det betyder att det finns på en mängd olika platser runt om i landet. Det i sin tur betyder att det måste passa en massa olika sorters personer och deras montagefärdigheter, och att det måste kunna anpassas efter många olika underlag – och gissa vad? Det kan det. Villastängsel passar alla, överallt.

De flesta som börjar fundera på att skaffa stängsel gör det för att de vill skydda något. Det kan vara barn, husdjur eller planteringar, till exempel. Stängselköpare är ute efter funktionen – och hur marken ser ut eller hur man gör för att montera stängslet är sekundärt. Däremot kommer frågorna kring hur man egentligen gör ganska snart, och är man inte van att montera så kan det finnas en del frågetecken. Får vem som helst bygga staket, var som helst? Måste man gjuta? Hur gör man när det lutar? Hur gör man om det är berg i marken?

Vi brukar svara att stängselmontage inte är komplicerat, men kanske lite tungt och bökigt innan du fått in snitsen. Och när det gäller vem som får bygga stängsel och staket är svaret nästan alla. Men visst finns det en del riktlinjer att förhålla sig till.

Måste jag vara stark och händig?

Stängselmaterialet väger litegrann, och det kan vara tungt att montera själv när nät och stolpar ska sättas på plats, men om man är två behövs inte särskilt mycket styrka. Det tyngsta är själva nätrullen, som väger ungefär 25 kilo vid en meters höjd. Ska du gjuta väger också betongen mycket. Utöver viss styrka behöver du inte vara särskilt händig. Du måste gräva gropar att gjuta i, ha lite tålamod och noggrannhet så att du får raka stolpar, och vara lite pillrig när du fäster och spänner nätet.

Kan stängsel monteras på alla underlag?

Egentligen finns det bara en sak som bör stoppa dig i sina stängselplaner, och det är vattenledningar eller annat som kan finnas i marken och som du inte vill ha sönder. I övrigt är det bara att tuta och köra! Det spelar ingen roll om din tomt sluttar kraftigt, om den är stenig eller har berggrund: stängsel fungerar ändå. Du får bara anpassa montaget efter underlaget – dvs borra och använda bergfästen där det behövs, kanske trappa stängslet eller vara lite extra kreativ. Men det är ett helt annat avsnitt, så nog om det här.

Behöver jag bygglov?

För stängsel är svaret nej. Generellt kan man säga att du får bygga staket och plank med låga höjder helt fritt. Om du vill bygga högre än 110 cm får du bygga utan bygglov om staketet består av minst 50% luft. Ett stängsel uppfyller gott och väl det kravet, så här behövs inget bygglov. Värt att notera är att reglerna kan skilja sig en del åt i olika kommuner och beroende på detaljplanering, så för att vara på den säkra sidan kan det ändå vara en god idé att ringa till sitt stadsbyggnadskontor.

Var får stängslet stå?

En vanlig fråga handlar om var på tomten du får placera ett staket, plank eller stängsel. Så länge du har tillåtelse att bygga enligt ovan, så kan du montera stängslet var som helst på din tomt. Många undrar hur det är med tillstånd från grannar, men de enda bestämmelser av grannelagsrättslig natur som finns i jordabalken (JB) och som är relevanta här är stadgandet i 3 kap 1 § att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen.

Alltså: du får bygga staketet var som helst på en tomt som du äger själv. Kom ihåg att TOMTGRÄNSEN däremot är både din och din grannes: om du vill bygga ett staket på tomtgränsen måste du avtala detta med grannen, eftersom ni båda blir underhållsansvariga för det när det står på bådas tomter. Då bör ni också skriva ett avtalsservitut, så att reglerna blir tydliga även om grannen eller du själv flyttar och nya grannar tar över. När det gäller ett stängsel är underhållet nästan obefintligt, men handlar det om ett staket som med jämna mellanrum ska målas om är det desto mer relevant. Det handlar både om arbetet som ska utföras och om att det ska finnas utrymme att utföra det på, det vill säga inga häckar eller annat i vägen.

Det bästa är förstås att du kommunicerar med din granne, och att du placerar ditt staket så att det inte tränger in på grannens tomt och så att du själv kan komma åt att underhålla eller laga det utan att behöva trängas med eventuella buskage på grannens sida. En positiv bieffekt av kommunikationen brukar dessutom vara trevlig grannsämja – win/win, med andra ord!


Comments


bottom of page