top of page

Alla kan montera! Del 2: Vad är ett "bra" stängsel?

När du bestämt dig för att ett stängsel är vad som behövs ställs du ganska omedelbart inför nya frågor. För vad ÄR egentligen ett stängsel – och vilken sorts stängsel ska du satsa på? Hur skiljer du ett bra stängsel från ett med låg kvalitet? Vad ska du egentligen kunna förvänta dig av ett stängsel, vad gäller montering, underhåll, kvalitet och livslängd? Kort sagt: vad är ett bra stängsel?

Många som ringer till oss är osäkra på vad det är de vill ha, och ofta refererar kunderna till Gunnebostängsel när de beskriver vad de menar. Gunnebo är ett företag som bland annat sysslar med områdesskydd och stängsel, och ordet Gunnebostängsel kommer från att de tidigt hade en väldigt stor del av stängselmarknaden. Idag finns flera aktörer, och det som ibland fortfarande kallas Gunnebostängsel är alltså egentligen vanligt villastängsel – för vilket det finns en svensk branschstandard. Villastängsel, eller flätverksstängsel som det heter på stängselspråk, har diamantformade maskor som är 50x50mm. Tråden i nätet är 3mm i diameter, och stolparna sätts med upp till tre meters mellanrum.

Det finns förstås andra typer av stängsel också. Viltstängsel med galvaniserade trådar och fyrkantiga, knutna maskor är ett; Eurofence med fyrkantiga svetsade rutor är ett annat. Det finns också varianter av flätverksstängsel: många lågpriskedjor har till exempel egna varianter av stängselnät, och även vi har en annan modell av stängselnät. Vårt Sverigestängsel är en enklare variant av stängsel med lite annan kvalitet, men det kan vi återkomma till. Det viktiga här är kanske att veta att det faktiskt finns en standard för villastängsel – då blir det lättare att jämföra nät och nät.

Om bra stängsel och kvalitet

Flätverksstängsel består av nät, stagtråd, stolpar och detaljer. Standarden för nätet säger att det ska ha en galvaniserad kärna på 2,5 mm, och att tråden sedan ska vara plastbelagd genom sintring så att den får en diameter på 3 mm. Enkelt uttryckt betyder det att istället för att en kall metalltråd täcks med varm smält plast så hettas själva tråden upp under produktionen, och den går sedan genom ett pulver. Resultatet blir bättre vidhäftning och mindre risk för uttorkning än för vanligt plastad tråd. Dessutom blir tråden UV-beständig. Ett nät som inte är plastbelagt har istället en varmgalvaniserad tråd med 3 mm diameter.

För stagtråden i ett bra stängsel gäller att den ska ha en total diameter på 4 mm, och även den har en varmförzinkad kärna som plastbelagts genom sintring.

Stängselstolparna ska ha en godstjocklek på minst 1,5mm. De är varmförzinkade enligt ISO 1461 och pulverlackade, vilket ger ett dubbelt rostskydd. I de fall där man kapar stolparna, till exempel vid montering med bergdubb, måste man därför vara noga med att kallgalvanisera snittytan med en spray för att undvika rostangrepp längre fram.

Alla detaljer till stängslet ska vara i rostfritt utförande, eller i aluminium eller varmförzinkade. Som detaljer räknas blindnit, klammer, bultar, spännskruvar, gångjärn, till exempel.

Montering och hållbarhet

Nu vet du alltså att villastängslets olika delar är reglerade enligt standard, och det i sig borgar ju för en bra hållbarhet. Men för att ditt stängsel ska få en riktigt bra livslängd krävs förstås också att det är fackmannamässigt monterat. Så vad betyder det?

Det vanligaste är att direktgjuta stängslets stolpar. Då ska stolparna ha fundament på 600 mm djup, med 200 mm i diameter. Maxmåttet mellan stolpar är 3 meter CC, och hörn och ändstolpar ska stagas. Tänk också på att vattenavrinningen ska vara god från ingjutningsgodset. Nätet ska najas runt stagtråden, och då rekommenderas att varannan maska i överkant najas och var tredje i underkant.

Om stängslet monteras på berg är det bergborr och bergdubb som gäller. Då fixeras stolpen på bergdubben genom att ankarmassa eller quickrock hälls i stolpen.

Vill du slippa gjuta finns idag bra alternativ. Du kan använda jordankare eller markskruv. Markskruv skruvas ner i borrade hål medan jordankare slås ner i marken, och därefter fäster man stolpen i ankaret.

Stängslets livslängd

Stängsel som stängsel, tänker kanske en del. Så är det alltså inte riktigt – för kvalitetsskillnader i material och montage kan vara väldigt stora. Men med material av hög kvalitet, och montage som utförs enligt standarden framtagen av SSEF Sveriges Stängselentreprenörer, kan du få ett stängsel som står livet ut och ännu längre. Ett bra stängsel är helt underhållsfritt och kommer att stå rakt hela livet, så länge det inte blir påkört eller på annat sätt utsätts för yttre åverkan. Och nog för att stängsel är härligt, superkul och något man vill syssla med varje dag för en del, men låt oss vara ärliga: det räcker med att sätta upp stängsel EN gång i livet för de allra flesta.


Hur känner man igen ett bra stängsel? Stängselkvalitet finns reglerat i en branschstandard, precis som montage av stängsel.

Comments


bottom of page