top of page

Bullerskydd i närområdet

På måndag drar vi igång bygget av ett bullerskydd i Haninge, inte så långt från vårt söderortskontor. Det är många timmars planering bakom ett sådant projekt, möten, inköp och kontroller, och det är viktigt att allting klaffar när arbetet väl startar.

Under året har vi byggt ett antal bullerskydd på olika platser i Sverige, och vi vet att många människor besväras av buller från närliggande vägar. Bullerskydd kan göra stor skillnad och glädjer många, och kanske delvis därför är det ett av våra favorit-områdesskydd. Ett av de viktigaste stegen i planeringen av ett nytt bullerskydd är att ta i beräknande hur omgivningen ser ut och påverkas, och var bullerskyddet bör placeras för att få maximal effekt. Ett felplacerat bullerplank hjälper ingen utan kan till och med göra bullerproblemen värre för de som bor i den riktning som bullret reflekteras.


Bullerskyddet måste också vara av tillräcklig högt och helt ogenomträngligt för att ljudvågor inte ska kunna ta sig igenom, och det kräver en hel del av materialet och dess anpassningsförmåga: träet måste kunna svälla och krympa utan att sprickor bildas. Det är också viktigt att skärmen står tätt mot marken utan luftspalt eftersom en enda liten spricka kan innebära att så mycket som 50% av ljuddämpningen förloras.


I vår webbutik för områdesskydd kan du beställa färdiga moduler eller lämpligt virke för såväl reflekterande som absorberande bullerplank för egen montering. Vill du ha hjälp även med montaget kan du begära en kostnadsfri offert här. Vi monterar över hela Sverige.


Vi återkommer med fler bilder när bygget är klart!
Comments


bottom of page