top of page

Hur bygger man bullerplank?

Buller är ett växande problem när det byggs allt fler vägar och bostadsområden förtätas. Många störs av buller, och en vanlig fråga är förstås Hur bygger man bullerplank?

Kort om bygglov

Så gott som alltid behöver du söka bygglov för att få bygga ett bullerplank, till skillnad från vanliga staket. Men vad är egentligen skillnaden? Enkelt uttryckt kan man säga att ett staket är avgränsande medan ett bullerskydd är avskärmande och saknar genomsikt. Bygglovsplikten bedöms också ofta med hänsyn till bullernivån, plankets läge, utförande och beständighet snarare än dess höjd, och det är din kommun som har det slutliga ansvaret att pröva när ett bullerskydd anses tillrådligt.

Hur bygger man bullerplank?

Alltså: steg ett är alltid att söka bygglov. Därtill måste du förstås fundera över vilken typ av bullerskydd du vill ha. Idag finns bullerskydd av färdiga moduler på marknaden, vilket kan vara ett enkelt alternativ om du vill sätta upp bullerskyddet själv, men det vanligaste är fortfarande att bygga planket av lösvirke. Då är det viktigt att tänka på att ha en ordentlig grund så att planket inte ger efter av väder och vind, samt att det måste vara helt tätt. En så liten springa som en centimeter kan göra stor skillnad i hur oljudet dämpas på andra sidan planket.

Hjälp att bygga bullerplank

Vi bygger många kilometer med bullerplank varje år, åt såväl kommuner som privatpersoner och i många olika modeller. Vi har ett stort utbud av färdiga modeller, men specialbygger också enligt kunders önskemål. I senaste numret av Vi i villa besvarar tidningens experter just frågan Hur bygger man bullerplank, med referens till oss. Bilden i reportaget visar ett av våra specialbyggda bullerskydd, där en kärna av stenull täcks med vitmålade spjälor vilket ger ett luftigt och modernt intryck. Modellen heter Kolartorp och du hittar den och flera andra bullerskydd i Stängselbutiken, vår webbutik för stängsel, staket och grindar. Här kan du också begära en kostnadsfri offert för ditt bullerskydd.Comments


bottom of page