top of page

Bullerskydd - så dämpas bullret mest effektivt

Nu är bullerskyddet längs Gudöbroleden i Haninge färdigställt. Planket dämpar trafikbullret för fastigheterna i området, och avskärmar den intilliggande gångbanan så att även fotgängarna får en trevligare miljö bakom bullerskyddet.

Hur fungerar ett bullerskydd?

Trafikbuller påverkar väldigt många människor i Sverige: omkring 1,7 miljoner människor utsätts för trafikbuller som är högre än 55 dBA utomhus vid bostaden, och det är en siffra som tycks öka för varje år. Vi får många samtal från personer som störs av olika sorters oljud och som undrar över om bullerskydd kan vara en lösning på problemet. Ibland avråder vi, men många gånger går bullerproblem att lösas med ett reflekterande eller absorberande bullerskydd.

Men hur fungerar ett bullerskydd egentligen? Vid Gudöbroleden har vi monterat ett absorberande bullerskydd, och det betyder i det här fallet att det har dubbla paneler och en kärna av ljudabsorberande stenull för att kunna absorbera och kapsla in ljud som träffar planket.Bullerskyddet vid Gudöbroleden är placerat relativt nära vägkanten, och det gör att det inte behöver vara särskilt högt för att fungera effektivt och skapa en bra ljudmiljö för de som rör sig bakom planket. För att ett bullerskydd ska fungera måste det nämligen placeras på rätt ställe så att ljudvågorna inte går över planket, och planket måste dessutom vara helt tätt även mot marken i nederkant.  En liten spricka på några få centimetrar kan innebära att så mycket som 50% av ljuddämpningen förloras.

Montera eget bullerskydd

Kan man montera sitt eget bullerskydd på tomten? Det är en annan fråga vi ofta får. Svaret är att ja, det kan du göra – men många gånger behöver du ett bygglov från kommunen för att bygga ett plank. För att bygga ett staket behövs inget bygglov, men för avskärmande plank är reglerna annorlunda. Dock finns det en del undantag, som du kan läsa mer om här.

I vår webbutik kan du köpa färdiga sektioner av absorberande bullerskydd att montera själv, och vi har självklart alla tillbehör som du behöver för att lyckas. Vill du ha mer hjälp kan vi ge dig en kostnadsfri offert, samt erbjuda montagehjälp i hela Sverige.


Comments


bottom of page