top of page

Bullerskydd vid förskolan dämpar buller

Att vi påverkas av buller är ett välkänt faktum, och vuxna är ofta vana vid att handskas med problemen som uppkommer. Vi ljudisolerar omkring hem och arbetsplats, och använder öronproppar när det behövs, till exempel. Men buller påverkar förstås även barn, och kanske i ännu högre grad eftersom de sällan har möjlighet att styra över sina egna dagar. De tillbringar många timmar inomhus i stora barngrupper och hög ljudnivå, och därför är det av högsta vikt att de får en lugn, trygg och tyst utevistelse. Om gården ligger nära en vältrafikerad gata kan det behövas ett bullerskydd vid förskolan.

Specialdesignat bullerskydd

I Åkeshov har vi nyligen färdigställt ett dubbelsidigt bullerskydd för att förbättra ljudmiljön för barnen på den intilliggande förskolan. Bullerskyddet är specialdesignat med partier med plexiglas för god genomsyn och trivsel, och de totalt hundra meterna har en höjd på tre eller hela fyra meter. Bullerplanket är sedan målat i en mild mintgrön färg som både smälter in i och livar upp området – ett trivsamt bullerskydd vid förskolan som garanterat kommer att göra skillnad.


Bullerskydd är ganska komplicerade i sin konstruktion på flera olika sätt. Till att börja med är det av högsta vikt att bullerplanket är placerat på just den plats där det gör mest nytta, och att det har rätt höjd. Dessutom måste det förstås vara helt tätt, eftersom även en liten springa ger ett ljudinsläpp som påverkar ljudbilden väldigt negativt.Därtill kommer att planken för det mesta också är svårhanterade i sig, med tungt material som ska byggas kanske tre-fyra meter högt. Ibland är den bästa lösningen att ta hjälp med montaget, men idag finns också flera riktigt bra produkter på marknaden som gör det lättare att bygga ett eget bullerskydd. NoiStop Green och NoiStop Wood är populära modeller som passar villatomten lika bra som offentliga miljöer.

Material till bullerskydd

I vår egen webshop Stängselbutiken finns flera modeller av bullerskydd att välja mellan, både modeller som vi bygger på löpmeterpris och färdiga moduler som enkelt monteras ihop på plats.Vi lämnar gärna en kostnadsfri offert på ditt projekt.Comments


bottom of page