top of page

Geofence -framtidens staket?


Bild från Pixabay

Förra veckans terrorattack i Åbo var bara en i raden av liknande händelser, där fordon kapats och använts som vapen och skadat och dödat många. Spärra av riskområden och förbjud tung trafik säger en del, men samtidigt är det viktigt att räddningsfordon snabbt kan ta sig fram och att butiker kan få sina varutransporter. Geofencing – virtuella staket – är en teknisk lösning som kanske kan stoppa liknande attentat i framtiden.

Digital inhägnad

Geofence är ett slags digital inhägnad runt ett geografiskt avgränsat eller definierat område, och tekniken kan användas för att övervaka eller kartlägga hur fordon förflyttar sig och styra vilken hastighet de har. Man sätter helt enkelt speciella villkor inom begränsade områden: fordon som inte har rätt att vara innanför zonen genererar ett larm om de passerar en gräns och om de kör för fort sänks hastigheten automatiskt.

Fortfarande många svårigheter

Geofencing bygger på GPS-teknik och har funnits ganska länge, men från början handlade det om att ha kontroll över värdefulla transporter. Idag är behovet det omvända – vi vill att de virtuella staketen ska hindra eller sakta ner trafik på angivna platser. Men tekniken har också svårigheter: förutom att själva systemet måste byggas upp krävs det att alla fordon är försedda med GPS eller liknande för identifikation och kontroll. Och självklart måste systemet byggas så att ingen obehörig kan missbruka det, och i enlighet med de regler om integritet och övervakning som finns.

Demonstration av Geofence

Före sommaren gavs myndigheten för Trafikanalys i uppdrag att titta närmare på alternativa lösningar för transporter i stadsmiljöer, och en första rapport ska presenteras i början av december. Under våren 2018 ska slutrapporten vara klar, och en första demonstration av geofencing väntas också genomföras under nästa år.

Comments


bottom of page