top of page

Stängsel runt skolor

Till hösten startar en ny skola för barn i förskoleklass och upp till grundskolans år 6. Det är förstås mycket att tänka på innan en skola kan öppna, och vi fick uppdraget att ta hand om en del av skolgården. Här har vi monterat stängsel samt byggt en trappa med tillhörande räcke.

Stängsel för lekplatser

Ofta har ju stängsel runt skolor syftet att hålla eleverna på skolgården – och obehöriga utanför förstås. Här har vi dock monterat ett stängsel inne på skolgården, och som man kan ana av den låga höjden (60 cm) är inte syftet med stängslet att hindra barn från att rymma utan snarare att tala om var och hur man får röra sig på skolgården. Låga stängsel för skolor är bra för att hindra att någon springer i vägen framför gungor eller rutschkanor, och en stor fördel är förstås att de inte stör ögat eller skapar känslor av att vara instängd. Man måste komma ihåg att barn ofta inte är så långa, vilket betyder att de många gånger får stängselnätet i direkt ögonhöjd. Prova att böja dig ner någon gång och känn efter hur det känns att möta deras synfält! Stängsel runt skolor mår ibland bra av att vara lite lägre – om det inte innebär en säkerhetsrisk!

Trappa för rutschkana och bergsklättring

Området kring rutschkanor är viktigt att tänka igenom. Det måste gå lätt att ta sig upp till toppen, och en trappa är ofta det bästa alternativet. Marken blir lätt förvandlad till geggig lervälling när många barn ska ta sig upp i alla väder, och i de fall där det är mer stenigt och bergigt är förstås skaderisken hög. Vi byggde en ganska bred trappa med räcke som gör den ännu säkrare.

Material för stängsel runt skolor

Vi använder varmgalvaniserat och plastbelagt nät enligt svensk standard för stängsel runt skolor. Nätet har lite mindre maskor än vanligt villastängsel: 40×40 mm istället för 50×50 mm. Stagrören som löper längs hela stängslets ovansida ger en extra stadga åt stängslet. Allt material som vi använder finns att köpa i Stängselbutiken för direkt leverans.Commentaires


bottom of page